Sissejuhatus “Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud” – enesetutvustus

Koolis olen käinud pikalt ja tegelenud erinevate asjadega, aga ikka ja jälle jõuan tagasi küsimuse juurde, et kuidas muuta arvutisüsteemid kasutamise poole pealt mugavaks ja milline on selle sisu. See on mind paelunud väga erinevates aspektides.

  1. Disain. Ükskõik millist süsteemi kasutada, peatingimuseks peab olema, et see on mugav, lihtne ja arusaadav. Eelkõige vältima nn. käsitöö tegemist – sisestada samu andmeid mitu korda, kohmakas veebilehe paigutus, üle-või alamäärane kujundus jne.
  2. Info kättesaadavus. Kuidas leida kõige uuemat ja kvaliteetsemat infot? Milline on üldse kõige parem (?) informatsioon ja kas see on kättesaadav internetis? See vajab natukene filosofeerimist.
    Lugemiseks: The Internet Is Failing The Website Preservation Test / Ron Miller (http://techcrunch.com/2015/08/27/the-internet-is-failing-the-website-preservation-test/?ncid=rss)
  3. Info süstematiseerimine. Kuidas on kõige parem esitada infot? Meeles tuleb pidada, et meil on 4 tüüpi õppijaid, kes omandavad informatsiooni väga erinevalt. See on väga huvitav küsimus.
  4. Privaatsus vs. turvalisus. Mind viimati šokeeris see, kui soovisin vaadata Youtube`i videot. Minu otsimootor ütles selle peale:

YouTube’i privaatsuse hoiatus

YouTube (Google’i omanduses) ei lase teil videosid anonüümselt vaadata. Sellest tulenevalt, on siin YouTube’i videode vaatamine on YouTube/Google’i poolt jälgitav.

Selle peal tahaks küsida, et kas ma pean nüüd tõsiselt ID-kaardiga sisselogima, et Mr. Bean`i vaadata?

Kuhu kadus meie vabadus?

Kokkuvõtteks enesetutvustuseks võiks öelda, et meeldib filosofeerida asjade üle, mis mõjutavad meid igapäevadelt, mis on peaaegu tähelepandamatud, aga siiski olemas.

https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/09/05/esimene-kontaktpaev-ja-opikeskkonna-ulesseadmine/